Projemizin amacı çok eksenli CNC makineleri alanında eğitime odaklanan sanal öğretme ve öğrenme yöntemlerini kullanarak şirketler için yenilikçi eğitim ve geliştirme yöntemleri sağlamaktır. Bu süreçte eğitime yönelik bilişsel, duyuşsal ve psikomotor öğrenme hedefleri esas alınmaktadır.
Eğitim yönetmeliklerinde ve müfredatta çok eksenli CNC makineleri ile ilgili içerik eksikliğinin yarattığı zorluğun üstesinden gelmek için Türkiye Yeterlilik Çerçevesi’ne dayalı teorik ve pedagojik bir müfredat oluşturulması ve konunun dijital uygulamalar aracılığıyla hazırlanarak hedef kitlenin erişimine sunulması planlanmaktadır. Geliştirilen dijital eğitim materyalleri oyunlaştırılmış şekilde sunulacak ve böylece hedef gruba düşük eşikli ve hızlı bir erişim sağlanacaktır.

ÖNCELIKLI HEDEF KITLE

CNC makina ustaları ve operatörleri için eğitim veren ve denetleyen yetkililer, öğretmenler, eğitmenler ve kurumlardır.

NIHAI YARARLANICILAR

Temel dijital becerilere sahip olan CNC operatörlüğü çıraklarıdır. Bu öğrenciler, dijital öğrenme platformu, araçları ve kaynaklarından faydalanarak, gelişmiş çok eksenli CNC işleme becerilerini ve dijital yetkinliklerini geliştirebileceklerdir.

PROJE ÜRÜNLERİ

Fit4Future projesinin başlıca ürünleri, temel odağı çok eksenli CNC makineleri olan dijital bir eğitim platformu olacaktır:

1. Çok Eksenli CNC Makineleri Kullanım Senaryosu

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

2. CNC Beceri Uygulamaları Eğitimi

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

DİJİTAL PLATFORM

Fit4Future CNC eğitimine hoş geldiniz! Bu dijital eğitim platformu CNC becerilerinizi geliştirmek için çok eksenli CNC makineleri konusunda hazırlanmıştır. Haydi! CNC makineleri alanında eğitime başlayalım.

TITLE VIDEO 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

TITLE VIDEO 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

TITLE VIDEO 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

TITLE VIDEO 4

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

TITLE VIDEO 5

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

TITLE VIDEO 6

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

TITLE VIDEO 7

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

TITLE VIDEO 8

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

TITLE VIDEO 9

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

TITLE VIDEO 10

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

ORTAK BİLGİLERİ

Almanya’dan BILDUNGSWERK DER SÄCHSISCHEN WIRTSCHAFT kurumu Avusturya’dan KIST CONSULT e.U. ve Türkiye’den İSTANBUL VALİLİĞİ ortağıyla FIT4FUTURE projesini uygulamaktadır.

Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft
KIST Consult e.U.
İstanbul Valiliği

HABERLER


Baskı | Gizlilik Politikası